Plecy

Grzegorz Hatala

Adwokat, doradca podatkowy.
Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta programu Erasmus na Technische Univesität Dresden.
W ramach spółki doradza podmiotom gospodarczym oraz osobom prywatnym w sprawach z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego.

Na co dzień stara się łączyć perspektywę prawną i księgową. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych, kontrolach skarbowych i celno-skarbowych oraz czynnościach sprawdzających a także przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących obowiązków podatkowych i celnych.