Back

Rewolucja w kodeksie pracy – wdrożenie regulacji UE

Rewolucja w kodeksie pracy – wdrożenie przepisów UE coraz bliżej!

Szkolenie będzie zaktualizowane w momencie finalnego uchwalenia przepisów!

PROGRAM

 • Zmiana w zakresie umów o pracę na okres próbny
 • Prawo do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie
 • Rozszerzenie zakresu informowania o stosunku pracy
 • Ochrona pracownika przed zwolnieniem
 • Zmiany w zakresie umów na czas określony
 • Obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awans
 •  Szkolenia zapewniane przez pracodawcę
 • Dodatkowe przerwy w pracy
 • Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej
 • Przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego
 • Zmiany w przepisach dotyczących ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
 • Wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do 4. roku życia może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową
 • Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem
 • Nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy
 • Wprowadzenie elektronicznej formy składania dokumentów
 • Podsumowanie

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

 

O INSTRUKTORZE

Prawnik, studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo teleinformatyczne w biznesie. Obecnie studiuje Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła także kurs specjalisty ds. kadr i płac.
Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2013 roku. Przez blisko 6 lat pracowała w kancelariach komorniczych i radcowskich. Pracując, obserwowała problemy ludzi z rozumieniem kwestii dotyczących prawa.