Plecy

Abonament roczny

PLN 2,499.00

Abonament półroczny

PLN 1,499.00

Abonament wieczny

Darmowy

Abonament dwutygodniowy (darmowy)

Darmowy

Abonament 3-miesięczny

PLN 899.00

Abonament 1-miesięczny

PLN 499.00
Liczba kursów1361361360136136
Obowiązki ZUS – zatrudnianie cudzoziemców
Kary porządkowe nakładane na pracowników
trzy powody do zwolnienia dyscyplinarnego
Pracownik prowadzi Social Media firmy
Szkolenia pracownicze
Zatrudnianie obywateli Ukrainy 2024
Prokura i prokurent
Składka zdrowotna NFZ 2024
Dostosowanie stanowisk pracy przy komputerze do nowych wymogów
Remont czy modernizacja
Informacja o warunkach zatrudnienia – praca zdalna
Zmiany w kpc – skutki w kodeksie pracy
Wielkość jednostki a sprawozdanie finansowe
Nowy pracownik z zajęciem komorniczym
Proporcja (struktura) VAT
Składki społeczne i NFZ 2024
Зміна форми оподаткування
Podatek minimalny CIT 2024
BHP na stanowiskach z monitorem
PIT-11 – na co uważać?
Opodatkowanie dział. gosp. 2024
Darowizny dla członków rodziny
Działalność nierejestrowana
Zwolnienia ZUS
Zwolnienia PIT
Zmiany podatkowe 2023/2024
Śmierć pracownika a obowiązki pracodawcy
Dopuszczalność zatrudnienia w ciąży
Urlop okolicznościowy
RÓWNOWAŻNY SYSTEM CZASU PRACY – PRAKTYCZNE NALICZANIE NADGODZIN
Zmiany w umowach terminowych i na okres próbny w 2023
Przeciwdziałanie mobbingowi
Analiza sprawozdań finansowych
Przeciwdziałanie dyskryminacji w pracy
Autorskie koszty uzyskania przychodów
Mały ZUS dla firm po zmianach
Umowa na okres próbny po 26.04.2023
Odwołanie stanu epidemii – prawo pracy
Jak udzielić wolnego zleceniobiorcy?
SLIM VAT 3
Jak finansować szkolenia pracownika?
Świadectwo pracy po zmianach
Zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach KP
Nowa informacja do umowy o pracę
Urlopy wypoczynkowe od A do Z
Urlopy wypoczynkowe
Urlopy związane z rodzicielstwem – mężczyźni
Krajowy System e-Faktur – rewolucja!
Mały ZUS dla firm
Menedżer czy doradca – zagadnienia podatkowe i ZUS
Świadczenia BHP podczas pracy zdalnej
Składka zdrowotna NFZ – praktyczne problemy
Podatek u źrodła w dwie godziny
Zmiany KP – wdrożenie regulacji unijnych
VAT w obrocie międzynarodowym
Ryczałty i ekwiwalenty związane z pracą zdalną
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023
Badanie trzeźwości pracowników
Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych
Składki ZUS od świadczeń BHP
Składki ZUS w kosztach 2023
Nowy Klient w biurze rachunkowym
Zmiany KP – praca zdalna i inne
Opodatkowanie działalności gospodarczej 2023
ZUS w działalności 2023
Delegacja czy szkolenie?
Wskaźniki wynagrodzeniowe w 2023
PIT-2 w roku 2023
Wizy i zezwolenia pobytowe cudzoziemców
Progi kwotowe w rachunkowości
Rachunek cashflow
Zmiany podatkowe 2023
Grupa VAT
Niedozwolone klauzule w umowach
Kary umowne za opóźnienia
S.K.A w Polskim Ładzie
Rękojmia a gwarancja
Działalność nierejestrowana
RODO w małej firmie
Weryfikacja umowy od A do Z
Prawa rodziców – Ciąża, Po porodzie, Zmiany 2022
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym współpracownikiem?
Podatek odroczony
Faktura i fakturowanie
Obrót nieruchomościami – PIT i VAT
Reprezentacja podmiotów gospodarczych
Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu
Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak unikać błędów?
Dokumentacja pracownicza A do Z
Zawieranie umów B2B, B2C
CIT estoński po zmianach 2022
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
Delegacja czy oddelegowanie?
Czy warto przejść na skalę podatkową?
Rewolucja w kodeksie pracy – wdrożenie regulacji UE
Telepraca, praca zdalna – projekt zmian w KP
Umowa zlecenie, a dzieło
Listy płac od 1.07.2022 (umowa zlecenie)
Listy płac od 1.07.2022 (umowa o pracę)
Zwolnienia ze składek ZUS
Zatrudnianie osób z Ukrainy
Polski Ład 2.0
Terminy zwrotu VAT-u
Legalnie w Internecie – obowiązki informacyjne, sprzedażowe i w social mediach
Ulgi podatkowe dla firm – Polski Ład
Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – Polski Ład
Minimalny podatek CIT
CIT estoński albo S.K.A?
Krajowy System e-Faktur
Podwójne listy płac – Polski Ład
Polski Ład – jak płacić niższe podatki?
SLIM VAT 2
Polski Ład – rewolucja podatkowa
Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od lipca 2021
VAT e-commerce – rewolucyjne zmiany
Procedura AML w biurach rachunkowych
Podatek u źródła (WHT)
Spółka z o.o. zamiast JDG
IP BOX – 5% podatku dla informatyków
Zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT (covid)
Dochody zagraniczne – rozliczenie roczne PIT
Faktury korekty w 2021 – SLIM VAT
Zmiany CIT/PIT 2021 oraz CIT estoński
“Ryczałt” w 2021 r. – zmiany
Spółka komandytowa podatnikiem CIT
Zmiany VAT 2021
JPK-Podmioty powiazane
Samochody na gruncie CIT, PIT, VAT
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
Matryca stawek VAT od lipca 2020 r.
JPK – rewolucyjne zmiany
Koronawirus a ustawy podatkowe
Nieruchomości prywatne w podatku PIT
CIT stawka 9%
WDT od 2020 r.
ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ