Back

Abonament roczny

PLN 2,499.00

Abonament półroczny

PLN 1,499.00

Abonament wieczny

Bezpłatny

Abonament dwutygodniowy (darmowy)

Bezpłatny

Abonament 3-miesięczny

PLN 899.00

Abonament 1-miesięczny

PLN 499.00
Number of courses 1021021020102102
WDT od 2020 r.
CIT stawka 9%
Nieruchomości prywatne w podatku PIT
Koronawirus a ustawy podatkowe
JPK – rewolucyjne zmiany
Matryca stawek VAT od lipca 2020 r.
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
Samochody na gruncie CIT, PIT, VAT
JPK-Podmioty powiazane
Zmiany VAT 2021
Spółka komandytowa podatnikiem CIT
“Ryczałt” w 2021 r. – zmiany
Zmiany CIT/PIT 2021 oraz CIT estoński
Faktury korekty w 2021 – SLIM VAT
Dochody zagraniczne – rozliczenie roczne PIT
Zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT (covid)
IP BOX – 5% podatku dla informatyków
Spółka z o.o. zamiast JDG
Podatek u źródła (WHT)
Procedura AML w biurach rachunkowych
VAT e-commerce – rewolucyjne zmiany
Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od lipca 2021
Polski Ład – rewolucja podatkowa
SLIM VAT 2
Polski Ład – jak płacić niższe podatki?
Podwójne listy płac – Polski Ład
Krajowy System e-Faktur
CIT estoński albo S.K.A?
Minimalny podatek CIT
Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – Polski Ład
Ulgi podatkowe dla firm – Polski Ład
Legalnie w Internecie – obowiązki informacyjne, sprzedażowe i w social mediach
Terminy zwrotu VAT-u
Polski Ład 2.0
Zatrudnianie osób z Ukrainy
Zwolnienia ze składek ZUS
Listy płac od 1.07.2022 (umowa o pracę)
Listy płac od 1.07.2022 (umowa zlecenie)
Umowa zlecenie, a dzieło
Telepraca, praca zdalna – projekt zmian w KP
Rewolucja w kodeksie pracy – wdrożenie regulacji UE
Czy warto przejść na skalę podatkową?
Delegacja czy oddelegowanie?
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
CIT estoński po zmianach 2022
Zawieranie umów B2B, B2C
Dokumentacja pracownicza A do Z
Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak unikać błędów?
Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu
Reprezentacja podmiotów gospodarczych
Obrót nieruchomościami – PIT i VAT
Faktura i fakturowanie
Podatek odroczony
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym współpracownikiem?
Prawa rodziców – Ciąża, Po porodzie, Zmiany 2022
Weryfikacja umowy od A do Z
RODO w małej firmie
Działalność nierejestrowana
Rękojmia a gwarancja
S.K.A w Polskim Ładzie
Kary umowne za opóźnienia
Niedozwolone klauzule w umowach
Grupa VAT
Zmiany podatkowe 2023
Rachunek cashflow
Progi kwotowe w rachunkowości
Wizy i zezwolenia pobytowe cudzoziemców
PIT-2 w roku 2023
Wskaźniki wynagrodzeniowe w 2023
Delegacja czy szkolenie?
ZUS w działalności 2023
Opodatkowanie działalności gospodarczej 2023
Zmiany KP – praca zdalna i inne
Nowy Klient w biurze rachunkowym
Składki ZUS w kosztach 2023
Składki ZUS od świadczeń BHP
Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych
Badanie trzeźwości pracowników
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023
Ryczałty i ekwiwalenty związane z pracą zdalną
VAT w obrocie międzynarodowym
Zmiany KP – wdrożenie regulacji unijnych
Podatek u źrodła w dwie godziny
Składka zdrowotna NFZ – praktyczne problemy
Świadczenia BHP podczas pracy zdalnej
Menedżer czy doradca – zagadnienia podatkowe i ZUS
Mały ZUS dla firm
Krajowy System e-Faktur – rewolucja!
Urlopy związane z rodzicielstwem – mężczyźni
Urlopy wypoczynkowe
Urlopy wypoczynkowe od A do Z
Nowa informacja do umowy o pracę
Zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach KP
Świadectwo pracy po zmianach
Jak finansować szkolenia pracownika?
SLIM VAT 3
Jak udzielić wolnego zleceniobiorcy?
Odwołanie stanu epidemii – prawo pracy
Umowa na okres próbny po 26.04.2023
Mały ZUS dla firm po zmianach
Autorskie koszty uzyskania przychodów
ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ