Back

Abonament roczny

PLN 2,499.00

Abonament półroczny

PLN 1,499.00

Abonament wieczny

Bezpłatny

Abonament dwutygodniowy (darmowy)

Bezpłatny

Abonament 3-miesięczny

PLN 899.00

Abonament 1-miesięczny

PLN 499.00
Number of courses 89898908989
WDT od 2020 r.
CIT stawka 9%
Nieruchomości prywatne w podatku PIT
Koronawirus a ustawy podatkowe
JPK – rewolucyjne zmiany
Matryca stawek VAT od lipca 2020 r.
Ulga na złe długi w podatkach dochodowych
Samochody na gruncie CIT, PIT, VAT
JPK-Podmioty powiazane
Zmiany VAT 2021
Spółka komandytowa podatnikiem CIT
“Ryczałt” w 2021 r. – zmiany
Zmiany CIT/PIT 2021 oraz CIT estoński
Faktury korekty w 2021 – SLIM VAT
Dochody zagraniczne – rozliczenie roczne PIT
Zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT (covid)
IP BOX – 5% podatku dla informatyków
Spółka z o.o. zamiast JDG
Podatek u źródła (WHT)
Procedura AML w biurach rachunkowych
VAT e-commerce – rewolucyjne zmiany
Jednolity Plik Kontrolny – zmiany od lipca 2021
Polski Ład – rewolucja podatkowa
SLIM VAT 2
Polski Ład – jak płacić niższe podatki?
Podwójne listy płac – Polski Ład
Krajowy System e-Faktur
CIT estoński albo S.K.A?
Minimalny podatek CIT
Ulgi podatkowe dla osób fizycznych – Polski Ład
Ulgi podatkowe dla firm – Polski Ład
Legalnie w Internecie – obowiązki informacyjne, sprzedażowe i w social mediach
Terminy zwrotu VAT-u
Polski Ład 2.0
Zatrudnianie osób z Ukrainy
Zwolnienia ze składek ZUS
Listy płac od 1.07.2022 (umowa o pracę)
Listy płac od 1.07.2022 (umowa zlecenie)
Umowa zlecenie, a dzieło
Telepraca, praca zdalna – projekt zmian w KP
Rewolucja w kodeksie pracy – wdrożenie regulacji UE
Czy warto przejść na skalę podatkową?
Delegacja czy oddelegowanie?
Rozpoczęcie działalności gospodarczej
CIT estoński po zmianach 2022
Zawieranie umów B2B, B2C
Dokumentacja pracownicza A do Z
Wypowiedzenie umowy o pracę. Jak unikać błędów?
Przeciwdziałanie mobbingowi w pracy
Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu
Reprezentacja podmiotów gospodarczych
Obrót nieruchomościami – PIT i VAT
Faktura i fakturowanie
Podatek odroczony
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym współpracownikiem?
Prawa rodziców – Ciąża, Po porodzie, Zmiany 2022
Weryfikacja umowy od A do Z
RODO w małej firmie
Działalność nierejestrowana
Rękojmia a gwarancja
S.K.A w Polskim Ładzie
Kary umowne za opóźnienia
Niedozwolone klauzule w umowach
Grupa VAT
Zmiany podatkowe 2023
Rachunek cashflow
Progi kwotowe w rachunkowości
Wizy i zezwolenia pobytowe cudzoziemców
PIT-2 w roku 2023
Wskaźniki wynagrodzeniowe w 2023
Delegacja czy szkolenie?
ZUS w działalności 2023
Opodatkowanie działalności gospodarczej 2023
Zmiany KP – praca zdalna i inne
Nowy Klient w biurze rachunkowym
Składki ZUS w kosztach 2023
Składki ZUS od świadczeń BHP
Przejazdy i dojazdy w podróżach służbowych
Badanie trzeźwości pracowników
Zmiana formy opodatkowania 2022/2023
Ryczałty i ekwiwalenty związane z pracą zdalną
VAT w obrocie międzynarodowym
Zmiany KP – wdrożenie regulacji unijnych
Podatek u źrodła w dwie godziny
Składka zdrowotna NFZ – praktyczne problemy
Świadczenia BHP podczas pracy zdalnej
Menedżer czy doradca – zagadnienia podatkowe i ZUS
Mały ZUS dla firm
Krajowy System e-Faktur – rewolucja!
ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ ZDOBĄDŹ TO TERAZ