Plecy

Jeżeli chcesz włączyć wyświetlanie mówionego tekstu (tzw. napisy) kliknij na przycisk “CC” w dolnej, prawej części ekranu prezentacji i wybierz język “polski”

Po odsłuchaniu nagrania zaznacz pole “Ukończone” w górnej części ekranu, a następnie pobierz imienny certyfikat znajdujący się w Menu -> Certyfikaty

https://vimeo.com/395451526