Back

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika?

Awatar użytkownika

PROGRAM

  • Rekrutacja – zbieranie danych
  • Skierowanie na badania lekarskie
  • Zawarcie warunków umowy w formie pisemnej
  • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego ogólnego i instruktarzu ogólnego z zakresu bhp
  • Wyposażenie pracownika w odzież i obuwie robocze/ochronne i środki ochrony indywidualnej
  • Zapoznanie z aktami wewnątrzzakładowymi
  • Pobranie oświadczeń
  • Informacja o warunkach zatrudnienia
  • Podsumowanie

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

 

O INSTRUKTORZE

Ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy.
Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich.