Back

Podatek odroczony

Czym jest podatek odroczony i jak go wykazać?

Awatar użytkownika

PROGRAM

  • zapoznanie uczestników z tematyką podatku odroczonego w aspekcie ustawy o rachunkowości, KSR oraz MSR/MSSF.
  • zasady ustalania aktywów i rezerw na odroczony podatek dochodowy,
  • obszary różnic przejściowych w przekroju pozycji bilansowych oraz rachunku wyników,
  • szczególne przyczyny powstawania różnic przejściowych,
  • metodologia ustalania różnic przejściowych i podatku dochodowego odroczonego,
  • błędy przy identyfikacji różnic przejściowych i ustalaniu podatku.
  • Podsumowanie

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

O INSTRUKTORZE

Wykładowca akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (również na studiach podyplomowych), Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes zarządu biura rachunkowego Cash Flow Doradca sp. z o. o. w Krakowie, główny księgowy oraz audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu prawa bilansowego, sprawozdawczości finansowej oraz doradztwa biznesowego w firmach szkoleniowych, a także kandydat na biegłego rewidenta. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie – licencjat, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – magister, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie – studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej pod kierownictwem prof. UEK drą hab. Artura Hołdy. Autor opracowań i artykułów z zakresu prawa bilansowego, a także analiz finansowych dla przedsiębiorstw.