Back

Rachunek cashflow

Rachunek przepływów pieniężnych (cashflow) – poznaj to zagadnienie!

Awatar użytkownika

PROGRAM

  • wprowadzenie
  • przepisy regulujące sporządzanie RPP
  • rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu jednostkowym
  • zasady sporządzania zgodnie z KSR 1 oraz MSR 7
  • typy działalności i przepływy związane z nimi
  • cash flow jako jedno z narzędzi zarządzania płynnością przedsiębiorstwa

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

O INSTRUKTORZE

Wykładowca akademicki w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie (również na studiach podyplomowych), Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku – Białej, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes zarządu biura rachunkowego Cash Flow Doradca sp. z o. o. w Krakowie, główny księgowy oraz audytor wewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi także liczne szkolenia z zakresu prawa bilansowego, sprawozdawczości finansowej oraz doradztwa biznesowego w firmach szkoleniowych, a także kandydat na biegłego rewidenta. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń w Krakowie – licencjat, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – magister, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie – studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej pod kierownictwem prof. UEK drą hab. Artura Hołdy. Autor opracowań i artykułów z zakresu prawa bilansowego, a także analiz finansowych dla przedsiębiorstw.