Back

Zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT (covid)

Dowiedz się wszystkiego na temat zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT z uwzględnieniem regulacji covid!

Awatar użytkownika

 Zamknięcie roku 2020 w CIT/PIT z uwzględnieniem regulacji covid

1. Przychody podatkowe –  charakterystyka, rozliczanie.

 • przychody memoriałowe – moment rozpoznawania przychodu
 • przychody na zasadzie kasowej – kiedy?
 • zaliczki i przedpłaty, należności uregulowane przed sprzedażą – przychód?
 • świadczenia ciągłe, okresy rozliczeniowe, harmonogramy płatności
 • nieodpłatne świadczenia
 • Czy przychodem jest zawsze wartość wskazana na fakturze sprzedaży?
 • Świadczenia na rzecz podmiotów powiązanych – przychody

2. Koszty uzyskania przychodów:

 • definicja kosztu podatkowego
 • koszty bezpośrednie, koszty pośrednie
 • koszty na przełomie roku
 • różne podejście do kosztów podatkowych i bilansowych
 • wyłączenia kosztowe – tzw. NKUP (koszty niestanowiące)
 • koszty pracownicze, współpracowników
 • premie roczne, bonusy.- koszty podatkowe
 • dokumentowanie kosztów, dowody poniesienia kosztów

3. Pandemia COVID a zamknięcie roku podatkowego 2020

 • ułatwienia dla wierzycieli i dłużników w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19,
 • wsteczne rozliczanie strat podatkowych – rozliczenie straty za 2020 r.,
 • nowe limity zwolnień niektórych świadczeń oraz nowe zwolnienia przedmiotowe,
 • nowe możliwości odliczenia darowizn,
 • rozliczenie uproszczonych zaliczek na podatek dla małych podatników,
 • jednorazowa amortyzacja,
 • koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową – uproszczenia w trakcie roku,
 • możliwość stosowania ulgi IP-BOX (podatek 5% od kwalifikowanych praw własności intelektualnej) w trakcie roku podatkowego.

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

O INSTRUKTORZE

Doradca podatkowy, agent celny, wykładowca akademicki, pionier na rynku podatkowych szkoleń on-line. Uznany dydaktyk i praktyk. Przeprowadził ponad 800 szkoleń stacjonarnych, a w Internecie działa od 2013 roku. Realizował szkolenia m. in. dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych, największych polskich banków, firm leasingowych, spółek Skarbu Państwa. Organizował szkolenia przygotowujące do egzaminu na doradcę podatkowego, wykładał ma studiach podyplomowych w dziedzinie prawa podatkowego. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego.