Back

Zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach KP

Zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy po zmianach kodeksu pracy!

Awatar użytkownika

PROGRAM

 • Kiedy dochodzi do nawiązania stosunku pracy
 • W jakiej formie powinna być zawarta
 • Osoby uprawnione do zawarcia umowy o pracę
 • Nawiązanie stosunku pracy
 • Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa na okres próbny
 • Okres umowy zawieranej na okres próbny
 • Uprawnienie pracownika z umowy na okres próbny
 • Limitowanie umów zawartych na czas określony
 • Umowy na czas określony
 • Stanowisko MRPiPS
 • Wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Umowa na zastępstwo
 • Kiedy aneks, a kiedy porozumienie zmieniające?
 • Wypowiedzenie zmieniające
 • Czy pracodawca ma obowiązek podania przyczyny…
 • Wypowiedzenie zmieniające a odprawa
 • Wypowiedzenie zmieniające a okres ochronny
 • Tryb rozwiązania stosunku pracy
 • Wymogi formalne wypowiedzenia
 • Przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie
 • Zwolnienie dyscyplinarne
 • Współpraca pracodawca – związki zawodowe
 • Podsumowanie

 

Obejrzyj poniższą wersję demonstracyjną szkolenia i zobacz czy prawidłowo widzisz obraz i słyszysz dźwięk!

 

O INSTRUKTORZE

Ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy.
Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich.